CS:GO, LOL 1vs1

Podstawowe informacje

Harmonogram
14 grudzień, 11:30 – turniej

Zapisy do momentu zapełnienia miejsc lub możliwe na miejscu (rejestracja online gwarantuje miejsce w turnieju!)

Regulamin 1vs1

Counter-Strike: Global Offensive
League of Legends

1. Postanowienia ogólne
1.1 Poniższy Regulamin Turnieju dotyczy rozgrywek turnieju Counter-Strike: Global Offensive 1vs1, który odbędzie się w dniu 14 grudnia 2018 roku w Zespole Szkół w Bielsku-Białej im. gen. Stanisława Sosabowskiego ZDZ w Katowicach (ul. Dworkowa 5, 43-300 Bielsko-Biała).
1.2 Organizatorem turnieju jest dyrekcja, wyznaczeni pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół w Bielsku-Białej ZDZ w Katowicach oraz SET ZDZ.
1.3 Każdy z uczestników turnieju zobowiązany jest do zaznajomienia się z Regulaminem i jego przestrzeganiem. Przystąpienie do rozgrywek równoznaczne jest z jego akceptacją.
1.4 Limit graczy to 16.
1.5 Turniej składa się z rozgrywek LAN (14 grudzień 2018).
1.6 Uczestnictwo w turnieju jest objęte wpisowym w wysokości 10 zł od gracza. Uczestnictwo w wydarzeniu w charakterze widza jest bezpłatne.
1.7 Całość wpisowego przeznaczona jest na nagrody.
1.8 Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest traktowane jako zgłoszenie do turnieju. Momentem kończącym rejestrację jest zaksięgowanie przelewu wpisowego.
1.9 Każdy gracz musi posiadać własne konto Steam z grą CS:GO, przynajmniej 3 poziom w grze oraz nie może posiadać blokady VAC z gry Counter-Strike: Global Offensive.
1.10 Gracze mogą korzystać z własnego sprzętu – klawiatura, myszka, podkładka i słuchawki.
1.11 Osoby niepełnoletnie żeby uczestniczyć w części LAN turnieju muszą dostarczyć zgodę rodziców do Organizatorów.
1.12 Gracz zobowiązany jest do bycia cały czas „pod telefonem” w trakcie części LAN turnieju.

2. Zasady
2.1 Gracz powinien posiadać jeden stały nick podczas trwania całego turnieju.
2.2 Gracz wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku, nicku, relacjonowanie gier, nagrywanie filmów i robienie zdjęć.
2.3 Gracz powinien śledzić wpisy publikowane przez organizatorów na oficjalnym wydarzeniu. Wpisy mogą dotyczyć zmian harmonogramu, regulaminu lub zawierać inne istotne dla gracza informacje.
2.4 Zabrania się używania wulgarnych treści w stronę Organizatorów i uczestników.
2.5 Zabrania się używania nazw i/lub opisów graczy/drużyn obraźliwych, sprzecznych z regulaminem gry.
2.6 Zabrania się promowania i spożywania alkoholu oraz promocji i uprawiania wszelkich form hazardu w czasie trwania turnieju.
2.7 Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek wspomagaczy, programów, cheatów, skryptów, bugów, błędów i innych rzeczy służących do uzyskania w nieuczciwy sposób przewagi nad przeciwnikiem.
2.8 Zabrania się celowej słabej gry (losing on purpose); oddawanie całego meczu przeciwnikowi.
2.9 Za ewentualne uszkodzenia sprzętu odpowiada uczestnik, który je spowodował (jeśli osoba nie ukończyła 18 roku życia - jego rodzic). W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z sprzętem należy je natychmiastowo zgłosić do najbliższego organizatora.

3. Rozgrywki
3.1 Turniej rozgrywany będzie w drabince single elimination w systemie BO1 i finałem BO3.
3.3 Mecze rozgrywane będą na aktualnej w dniu turnieju wersji gry.
3.4 Turniej rozgrywany będzie w trybie niestandardowym, odpowiednim dla każdej mapy lub jeśli mapa takowego nie posiada - w trybie turniejowym>uproszczonym.
3.5 W przypadku remisu (15:15), rozgrywana jest dogrywka.
3.7 Podczas wyboru map każdy gracz naprzemiennie odrzuca po jednej mapie, mapa która nie zostanie odrzucona będzie mapą graną w danym meczu.
3.10
 Gracze nie mogą rozpocząć rozgrywki bez pozwolenia organizatorów.
3.11 W trakcie gry, każdy gracz ma możliwość spauzowania gry raz na połowę, na minutę – tactical pause. W przypadku problemów technicznych można wstrzymywać grę do znaku organizatora. Każda pauza musi być uzasadniona. Zabrania się nadużywania pauz.
3.12 Jeżeli gracz nie pojawi się do 15 minut od ustalonej przez organizatora godziny, gra kończy się walkowerem.
3.13 Gracze mają zapewnione 5 minut na przygotowanie się do meczu. Po upływie tego czasu powinni być gotowi i czekać na znak organizatora żeby dołączyć do meczu / rozpocząć. Jeżeli gracz zignoruje znak organizatora może zostać zdyskwalifikowany.
3.14 Po pokonaniu przeciwnika należy zawołać organizatora PRZED zamknięciem ekranu podsumowującego (ekranu, na którym widać wynik lub zwycięstwo).
3.15 Mapy, na których będzie rozgrywany turniej to: AWP India, awp_ice_csgo, awp_bridge, Aim_M4A4, AK-48 AIM MAP, aim_9h_ak, aim_redline, zawarte w kolekcji steam: https://goo.gl/5ppW51.

4. Postanowienia końcowe
4.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.
4.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozgrywek i rozpoczęcia turnieju później, niż jest to planowane bez konieczności podawania powodu.
4.3 Organizator ma prawo odmówić wstępu/wyprosić z imprezy osoby łamiące regulamin lub zachowujące się w sposób niewłaściwy.
4.4 Wszystkie sytuacje sporne, interpretację regulaminu i kwestie w nim nie zawarte rozstrzygają Organizatorzy turnieju.
4.5 Każdy gracz powinien przebywać tylko na wyznaczonym przez Organizatora terenie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby przebywające poza terenem wyznaczonym.
4.6 Po wpłaceniu wpisowego, nie ma możliwości odzyskania go, nawet w przypadku rezygnacji z turnieju. Wyjątek stanowią gracze wpisani na listę rezerwową.

Organizatorzy

1. Postanowienia ogólne
1.1 Poniższy Regulamin Turnieju dotyczy rozgrywek turnieju League of Legends 1vs1, który odbędzie się w dniu 14 grudnia 2018 roku w Zespole Szkół w Bielsku-Białej im. gen. Stanisława Sosabowskiego ZDZ w Katowicach (ul. Dworkowa 5, 43-300 Bielsko-Biała).
1.2 Organizatorem turnieju jest dyrekcja, wyznaczeni pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół w Bielsku-Białej ZDZ w Katowicach oraz SET ZDZ.
1.3 Każdy z uczestników turnieju zobowiązany jest do zaznajomienia się z Regulaminem i jego przestrzeganiem. Przystąpienie do rozgrywek równoznaczne jest z jego akceptacją.
1.4 Limit graczy to 16.
1.5 Turniej składa się z rozgrywek LAN (14 grudzień 2018).
1.6 Uczestnictwo w turnieju jest objęte wpisowym w wysokości 10 zł od gracza. Uczestnictwo w wydarzeniu w charakterze widza jest bezpłatne.
1.7 Całość wpisowego przeznaczona jest na nagrody.
1.8 Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest traktowane jako zgłoszenie do turnieju. Momentem kończącym rejestrację jest zaksięgowanie przelewu wpisowego.
1.9 Każdy gracz musi posiadać własne konto League of Legends na serwerze EU Nordic & East i posiadać przynajmniej 16 postaci.
1.10 Gracze mogą korzystać z własnego sprzętu – klawiatura, myszka, podkładka i słuchawki.
1.11 Osoby niepełnoletnie żeby uczestniczyć w części LAN turnieju muszą dostarczyć zgodę rodziców do Organizatorów.
1.12 Gracz zobowiązany jest do bycia cały czas „pod telefonem” w trakcie części LAN turnieju.

2. Zasady
2.1 Gracz powinien posiadać jeden stały nick podczas trwania całego turnieju.
2.2 Gracz wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku, nicku, relacjonowanie gier, nagrywanie filmów i robienie zdjęć.
2.3 Gracz powinien śledzić wpisy publikowane przez organizatorów na oficjalnym wydarzeniu. Wpisy mogą dotyczyć zmian harmonogramu, regulaminu lub zawierać inne istotne dla gracza informacje.
2.4 Zabrania się używania wulgarnych treści w stronę Organizatorów i uczestników.
2.5 Zabrania się używania nazw i/lub opisów graczy/drużyn obraźliwych, sprzecznych z regulaminem gry.
2.6 Zabrania się promowania i spożywania alkoholu oraz promocji i uprawiania wszelkich form hazardu w czasie trwania turnieju.
2.7 Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek wspomagaczy, programów, cheatów, skryptów, bugów, błędów i innych rzeczy służących do uzyskania w nieuczciwy sposób przewagi nad przeciwnikiem.
2.8 Zabrania się celowej słabej gry (losing on purpose); oddawanie całego meczu przeciwnikowi.
2.9 Za ewentualne uszkodzenia sprzętu odpowiada uczestnik, który je spowodował (jeśli osoba nie ukończyła 18 roku życia - jego rodzic). W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z sprzętem należy je natychmiastowo zgłosić do najbliższego organizatora.

3. Rozgrywki
3.1 Turniej rozgrywany będzie w drabince single elimination w systemie BO3 i finałem BO5.
3.2 Mecze rozgrywane będą na aktualnej w dniu turnieju wersji gry.
3.3 Turniej rozgrywany będzie w trybie tournament draft na mapie ARAM.
3.4 Turniej będzie rozgrywany na serwerze EU Nordic & East.
3.5 Przed wejściem do lobby każdy gracz odrzuca naprzemiennie po jednym bohaterze. Odrzuconymi bohaterami nie mogą grać obaj gracze. Odrzucanie odbywa się przed rozpoczęciem każdego meczu.
3.6
 Gracze nie mogą rozpocząć rozgrywki bez pozwolenia organizatorów.
3.7 Zwycięża gracz, który jako pierwszy spełni jeden z warunków: zabije przeciwnika, zabije 100 minionów, zniszczy wieżę.
3.8 Jeżeli gracz nie pojawi się do 15 minut od ustalonej przez organizatora godziny, gra kończy się walkowerem.
3.9 W trakcie gry, każdy gracz ma możliwość spauzowania gry na maksymalnie 1 minutę. W przypadku problemów technicznych można wstrzymywać grę do znaku organizatora. Każda pauza musi być uzasadniona. Zabrania się nadużywania pauz.
3.10 Gracze mają zapewnione 5 minut na przygotowanie się do meczu. Po upływie tego czasu powinni być gotowi i czekać na znak organizatora żeby dołączyć do meczu / rozpocząć. Jeżeli gracz zignoruje znak organizatora może zostać zdyskwalifikowany.
3.11 Po pokonaniu przeciwnika należy zawołać organizatora PRZED zamknięciem ekranu podsumowującego (ekranu, na którym widać wynik lub zwycięstwo).

4. Postanowienia końcowe
4.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.
4.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozgrywek i rozpoczęcia turnieju później, niż jest to planowane bez konieczności podawania powodu.
4.3 Organizator ma prawo odmówić wstępu/wyprosić z imprezy osoby łamiące regulamin lub zachowujące się w sposób niewłaściwy.
4.4 Wszystkie sytuacje sporne, interpretację regulaminu i kwestie w nim nie zawarte rozstrzygają Organizatorzy turnieju.
4.5 Każdy gracz powinien przebywać tylko na wyznaczonym przez Organizatora terenie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby przebywające poza terenem wyznaczonym.
4.6 Po wpłaceniu wpisowego, nie ma możliwości odzyskania go, nawet w przypadku rezygnacji z turnieju. Wyjątek stanowią gracze wpisani na listę rezerwową.

Organizatorzy

Comments are closed.