FIFA 2019

Podstawowe informacje

Harmonogram
14 grudzień – turniej

Zapisy do momentu zapełnienia miejsc lub możliwe na miejscu (rejestracja online gwarantuje miejsce w turnieju!)

Regulamin

1. Postanowienia ogólne
1.1 Poniższy Regulamin Turnieju dotyczy rozgrywek turnieju FIFA 19, który odbędzie się w dniu 14 grudnia 2018 roku w Zespole Szkół w Bielsku-Białej im. gen. Stanisława Sosabowskiego ZDZ w Katowicach (ul. Dworkowa 5, 43-300 Bielsko-Biała).
1.2 Organizatorem turnieju jest dyrekcja, wyznaczeni pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół w Bielsku-Białej ZDZ w Katowicach oraz SET ZDZ.
1.3 Każdy z uczestników turnieju zobowiązany jest do zaznajomienia się z Regulaminem i jego przestrzeganiem. Przystąpienie do rozgrywek równoznaczne jest z jego akceptacją.
1.4 Limit graczy to 32.
1.5 Turniej składa się z rozgrywek LAN (14 grudzień 2018).
1.6 Uczestnictwo w turnieju jest objęte wpisowym w wysokości 10 zł od gracza. Uczestnictwo w wydarzeniu w charakterze widza jest bezpłatne.
1.7 Całość wpisowego przeznaczona jest na nagrody.
1.8 Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest traktowane jako zgłoszenie do turnieju. Momentem kończącym rejestrację jest zaksięgowanie przelewu wpisowego.
1.9 Osoby niepełnoletnie żeby uczestniczyć w części LAN turnieju muszą dostarczyć zgodę rodziców do Organizatorów.
1.10 Gracze mogą posiadać własnego pada. Organizator zapewnia wystarczającą ilość padów do przeprowadzenia turnieju.
1.11 Gracz zobowiązany jest do bycia cały czas „pod telefonem” w trakcie części LAN turnieju.

2. Zasady
2.1 Gracz powinien posiadać jeden stały nick podczas trwania całego turnieju.
2.2 Gracz wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku, nicku, relacjonowanie gier, nagrywanie filmów i robienie zdjęć.
2.3 Gracz powinien śledzić wpisy publikowane przez organizatorów na oficjalnym wydarzeniu. Wpisy mogą dotyczyć zmian harmonogramu, regulaminu lub zawierać inne istotne dla gracza informacje.
2.4 Zabrania się używania wulgarnych treści w stronę Organizatorów i uczestników.
2.5 Zabrania się używania nazw i/lub opisów graczy/drużyn obraźliwych, sprzecznych z regulaminem gry.
2.6 Zabrania się promowania i spożywania alkoholu oraz promocji i uprawiania wszelkich form hazardu w czasie trwania turnieju.
2.7 Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek wspomagaczy, programów, cheatów, skryptów, bugów, błędów i innych rzeczy służących do uzyskania w nieuczciwy sposób przewagi nad przeciwnikiem.
2.8 Zabrania się celowej słabej gry (losing on purpose); oddawanie całego meczu przeciwnikowi.
2.9 Za ewentualne uszkodzenia sprzętu odpowiada uczestnik, który je spowodował (jeśli osoba nie ukończyła 18 roku życia – jego rodzic). W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z sprzętem należy je natychmiastowo zgłosić do najbliższego organizatora.

3. Rozgrywki
3.1 Mecze rozgrywane będą na aktualnej w dniu turnieju wersji gry.
3.2 Gracze nie mogą rozpocząć rozgrywki bez pozwolenia organizatorów.
3.3 Jeżeli gracz nie pojawi się do 15 minut od ustalonej przez organizatora godziny, gra kończy się walkowerem.
3.4 System turnieju będzie zależny od ilości uczestników; grupy / drabinka.
3.5 Ustawienia gry na każdym stanowisku:
o Typ gry: Mecz towarzyski
o Długość połowy: 5 minut
o Poziom trudności: Legendarny
o Szybkość gry: Normalna
o Drużyny: Wszystkie (oprócz Światowa XI, Klasyczna XI)
o Kontuzje: OFF
o Spalone: ON
o Kartki: ON
o Zagrania ręką: OFF
o Liczba zmian: 3
o Sterowanie: Dowolne
o Stadion: Dowolny
o Pogoda: Dobra
o Pora dnia: Dzień/Noc
o Piłka: Domyślna
o Kamera: Telewizyjna (lub do dogadania – po połowie)

4. Postanowienia końcowe
4.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.
4.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozgrywek i rozpoczęcia turnieju później, niż jest to planowane bez konieczności podawania powodu.
4.3 Organizator ma prawo odmówić wstępu/wyprosić z imprezy osoby łamiące regulamin lub zachowujące się w sposób niewłaściwy.
4.4 Wszystkie sytuacje sporne, interpretację regulaminu i kwestie w nim nie zawarte rozstrzygają Organizatorzy turnieju.
4.5 Każdy gracz powinien przebywać tylko na wyznaczonym przez Organizatora terenie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby przebywające poza terenem wyznaczonym.
4.6 Po wpłaceniu wpisowego, nie ma możliwości odzyskania go, nawet w przypadku rezygnacji z turnieju. Wyjątek stanowią gracze wpisani na listę rezerwową.

Organizatorzy

Comments are closed.