Hearthstone

Podstawowe informacje

Harmonogram
14 grudzień – turniej
kominek 10:00 – 18:00

Zapisy do momentu zapełnienia miejsc lub możliwe na miejscu (rejestracja online gwarantuje miejsce w turnieju!)

Regulamin

1. Postanowienia ogólne
1.1 Poniższy Regulamin Turnieju dotyczy rozgrywek turnieju Hearthstone, który odbędzie się w dniu 14 grudnia 2018 roku w Zespole Szkół w Bielsku-Białej im. gen. Stanisława Sosabowskiego ZDZ w Katowicach (ul. Dworkowa 5, 43-300 Bielsko-Biała).
1.2 Organizatorem turnieju jest dyrekcja, wyznaczeni pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół w Bielsku-Białej ZDZ w Katowicach oraz SET ZDZ.
1.3 Każdy z uczestników turnieju zobowiązany jest do zaznajomienia się z Regulaminem i jego przestrzeganiem. Przystąpienie do rozgrywek równoznaczne jest z jego akceptacją.
1.4 Limit graczy to 16.
1.5 Turniej składa się z rozgrywek LAN (14 grudzień 2018).
1.6 Uczestnictwo w turnieju jest objęte wpisowym w wysokości 10 zł od gracza. Uczestnictwo w wydarzeniu w charakterze widza jest bezpłatne.
1.7 Całość wpisowego przeznaczona jest na nagrody.
1.8 Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest traktowane jako zgłoszenie do turnieju. Momentem kończącym rejestrację jest zaksięgowanie przelewu wpisowego.
1.9 Osoby niepełnoletnie żeby uczestniczyć w części LAN turnieju muszą dostarczyć zgodę rodziców do Organizatorów.
1.10 Gracz zobowiązany jest do bycia cały czas „pod telefonem” w trakcie części LAN turnieju.

2. Zasady
2.1 Gracz powinien posiadać jeden stały nick podczas trwania całego turnieju.
2.2 Gracz wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku, nicku, relacjonowanie gier, nagrywanie filmów i robienie zdjć.
2.3 Gracz powinien śledzić wpisy publikowane przez organizatorów na oficjalnym wydarzeniu. Wpisy mogą dotyczyć zmian harmonogramu, regulaminu lub zawierać inne istotne dla gracza informacje.
2.4 Zabrania się używania wulgarnych treści w stronę Organizatorów i uczestników.
2.5 Zabrania się używania nazw i/lub opisów graczy/drużyn obraźliwych, sprzecznych z regulaminem gry.
2.6 Zabrania się promowania i spożywania alkoholu oraz promocji i uprawiania wszelkich form hazardu w czasie trwania turnieju.
2.7 Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek wspomagaczy, programów, cheatów, skryptów, bugów, błędów i innych rzeczy służących do uzyskania w nieuczciwy sposób przewagi nad przeciwnikiem.
2.8 Zabrania się celowej słabej gry (losing on purpose); oddawanie całego meczu przeciwnikowi.
2.9 Za ewentualne uszkodzenia sprzętu odpowiada uczestnik, który je spowodował (jeśli osoba nie ukończyła 18 roku życia – jego rodzic). W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z sprzętem należy je natychmiastowo zgłosić do najbliższego organizatora.
2.10 Talie nie mogą się składać z 2 tych samych klas.
2.11 Możliwe jest granie każdym bohaterem i kartami ze standardu.
2.12 W trakcie meczu nie wolno zmieniać talii, w przeciwnym wypadku skutkuje to dyskwalifikacją.
2.13 Jeżeli podczas meczu jeden z graczy zostanie rozłączony i nie będzie możliwy jego powrót lub gra zakończy się remisem (np. piekielny ogień zabija obu graczy), to mecz zostanie rozegrany ponownie tymi samymi taliami.

3. Rozgrywki
3.1 Mecze rozgrywane będą na aktualnej w dniu turnieju wersji gry za pośrednictwem klienta Hearthstone poprzez wyzywanie na pojedynek po uprzednim dodaniu przeciwnika do listy przyjaciół.
3.2 Gracze nie mogą rozpocząć rozgrywki bez pozwolenia organizatorów.
3.3 Jeżeli gracz nie pojawi się do 15 minut od ustalonej przez organizatora godziny, gra kończy się walkowerem.
3.4 Wszystkie gry prowadzone są w systemie bo3.
3.5 Przed rozpoczęciem turnieju gracz przedstawia 3 decki, z których będzie korzystać w czasie trwania całego turnieju organizatorowi.
3.6 Przed meczem zawodnik ma obowiązek poinformowania swojego przeciwnika o klasach jakie przygotował na rozgrywkę.
3.7 Przed rozpoczęciem meczu gracze banują po jednym decku swojego przeciwnika.
3.8 Przed rozpoczęciem gracze mają 5 minut na wybór talii.
3.9 Mecze rozgrywają się w formacie “last hero standing”, czyli gracz który wygrywa zostaje przy wybranej talii, a przegrany gracz musi ją zmienić.
3.10 W przypadku gdy gracz podejrzewa, że jego rywal zmodyfikował swoją talię w czasie turnieju, może to zgłosić do administratora rozgrywek, celem porównania talii z tą, która została zadeklarowana przed rozpoczęciem meczu.

4. Postanowienia końcowe
4.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.
4.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozgrywek i rozpoczęcia turnieju później, niż jest to planowane bez konieczności podawania powodu.
4.3 Organizator ma prawo odmówić wstępu/wyprosić z imprezy osoby łamiące regulamin lub zachowujące się w sposób niewłaściwy.
4.4 Wszystkie sytuacje sporne, interpretację regulaminu i kwestie w nim nie zawarte rozstrzygają Organizatorzy turnieju.
4.5 Każdy gracz powinien przebywać tylko na wyznaczonym przez Organizatora terenie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby przebywające poza terenem wyznaczonym.
4.6 Po wpłaceniu wpisowego, nie ma możliwości odzyskania go, nawet w przypadku rezygnacji z turnieju. Wyjątek stanowią gracze wpisani na listę rezerwową.

Organizatorzy

Comments are closed.