League of Legends 5vs5

Podstawowe informacje

Harmonogram
do 30 listopada 16:00 – zapisy i wpłaty wpisowego
3 grudzień – eliminacje
14 grudzień – turniej LAN

Regulamin

1. Postanowienia ogólne
1.1
Poniższy Regulamin Turnieju dotyczy rozgrywek turnieju League of Legends, który odbędzie się w dniu 17 czerwca 2018 roku w Zespole Szkół w Bielsku-Białej im. gen. Stanisława Sosabowskiego ZDZ w Katowicach (ul. Dworkowa 5, 43-300 Bielsko-Biała).
1.2 Organizatorem turnieju jest dyrekcja, wyznaczeni pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół w Bielsku-Białej ZDZ w Katowicach oraz SET ZDZ.
1.3 Każdy z uczestników turnieju zobowiązany jest do zaznajomienia się z Regulaminem i jego przestrzeganiem. Przystąpienie do rozgrywek równoznaczne jest z jego akceptacją.
1.4 Limit drużyn to 17 (1 drużyna zaproszona na lana).
1.5 Turniej składa się z dwóch części: eliminacji online (3 grudzień 2018) i rozgrywek LAN (14 grudzień 2018).
1.6 W trakcie eliminacji online z drużyn biorących udział zostaną wyłonione 3 (-1 zaproszona drużyna) najlepsze, które zagrają w części LAN turnieju.
1.7 Uczestnictwo w turnieju jest objęte wpisowym w wysokości 35zł od drużyny. Uczestnictwo w turnieju w charakterze widza jest bezpłatne.
1.8 Całość wpisowego przeznaczona jest na nagrody. Podział wpisowego: całość dla 1. miejsca.
1.9 Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest traktowane jako zgłoszenie drużyny do turnieju. Elementem kończącym rejestrację drużyny jest zaksięgowanie przelewu wpisowego.
1.10 Osoby niepełnoletnie, które przeszły eliminacje online żeby uczestniczyć w części LAN turnieju muszą dostarczyć zgodę rodziców do Organizatorów.
1.11 Każdy gracz musi posiadać własne konto League of Legends na serwerze EU Nordic & East i posiadać przynajmniej 16 postaci.
1.12 Gracze powinni posiadać własny sprzęt – klawiatura, myszka, podkładka i słuchawki. Organizator posiada ograniczoną ilość sprzętu.
1.13 Kapitan (lub osoba, której telefon został podany w zgłoszeniu) drużyny zobowiązany jest do bycia cały czas „pod telefonem” w trakcie części LAN turnieju.

2. Zasady
2.1
Gracz nie może zmieniać stanowiska komputerowego w trakcie rozgrywek.
2.2 Gracz powinien posiadać jeden stały nick podczas trwania całego turnieju.
2.3 Gracz powinien śledzić wpisy publikowane przez organizatorów na oficjalnym wydarzeniu. Wpisy mogą dotyczyć zmian harmonogramu, regulaminu lub zawierać inne istotne dla gracza informacje.
2.4 Gracz wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku, nicku, relacjonowanie gier, nagrywanie filmów i robienie zdjęć.
2.5 Drużyna może zgłosić maksymalnie jednego rezerwowego i trenera.
2.6 Drużynę reprezentuje kapitan zgłoszony przy rejestracji.
2.7 Drużyna grająca z tak zwanym „stand-in”, który nie został zgłoszony w formularzu może zostać zdyskwalifikowana lub gracz ten może zostać nie dopuszczony do rozgrywek.
2.8 Zabrania się używania wulgarnych treści w stronę Organizatorów i uczestników.
2.9 Zabrania się używania nazw i/lub opisów graczy/drużyn obraźliwych, sprzecznych z regulaminem gry.
2.10 Zabrania się promowania i spożywania alkoholu oraz promocji i uprawiania wszelkich form hazardu w czasie trwania turnieju.
2.11 Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek wspomagaczy, programów, cheatów, skryptów, bugów, błędów i innych rzeczy służących do uzyskania w nieuczciwy sposób przewagi nad przeciwnikiem.
2.12 Zabrania się celowej słabej gry (losing on purpose); oddawanie całego meczu przeciwnikowi. Drużyna celowo przegrywająca zostanie zdyskwalifikowana i może trafić na czarną listę.
2.13 Za ewentualne uszkodzenia sprzętu odpowiada uczestnik, który je spowodował (jeśli osoba nie ukończyła 18 roku życia – jego opiekun). W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z sprzętem należy je natychmiastowo zgłosić do najbliższego organizatora.

3. Rozgrywki
3.1
Eliminacje rozgrywane będą w grupach BO1. Turniej LAN rozgrywany będzie w 1 grupie BO1 dla 3 drużyn, następnie rozegrany zostanie finał BO3 z +1 mapą dla zwycięzcy grupy.
3.2 Mecze rozgrywane będą na aktualnej w dniu turnieju wersji gry.
3.3 Turniej rozgrywany będzie w trybie tournament draft na mapie Summoner’s Rift.
3.4 Turniej będzie rozgrywany na serwerze EU Nordic & East.
3.5 Gracze nie mogą rozpocząć rozgrywki bez pozwolenia organizatorów.
3.6 Jeżeli gracz nie pojawi się do 15 minut od ustalonej przez organizatora godziny, drużyna może grać w 4 osoby lub oddać grę walkowerem.
3.7 Tak zwane placeholdery są dozwolone, jednak przed ich zastosowaniem poinformuj przeciwników.
3.8 W trakcie gry, każda drużyna ma możliwość spauzowania gry na maksymalnie 15 minut. Każda pauza musi być uzasadniona. Zabrania się nadużywania pauz.
3.9 Gracze mają zapewnione 5 minut na przygotowanie się do meczu. Po upływie tego czasu powinni być gotowi i czekać na znak organizatora żeby dołączyć do meczu / rozpocząć. Jeżeli drużyna zignoruje znak organizatora może zostać zdyskwalifikowana.

4. Postanowienia końcowe
4.1
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.
4.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozgrywek i rozpoczęcia turnieju później, niż jest to planowane bez konieczności podawania powodu.
4.3 Organizator ma prawo odmówić wstępu/wyprosić z imprezy osoby łamiące regulamin lub zachowujące się w sposób niewłaściwy.
4.4 Wszystkie sytuacje sporne, interpretację regulaminu i kwestie w nim nie zawarte rozstrzygają organizatorzy turnieju.
4.5 Każdy gracz powinien przebywać tylko na wyznaczonym przez organizatora terenie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby przebywające poza terenem wyznaczonym.
4.6 Po wpłaceniu wpisowego, nie ma możliwości odzyskania go, nawet w przypadku rezygnacji z turnieju. Wyjątek stanowią drużyny wpisane na listę rezerwową.

Organizatorzy

Comments are closed.